Instituti për Demokraci, Media & Kulturë (IDMC) dhe Fondacioni Kondar Adenauer (KAS) organizojnë DITËT E KUJTESËS 2017 më 16-23 Nëntor 2017. Ky event ka synim te inkurajoje diskutimin publik mbi regjimin diktatorial në Shqipëri. Pjesë e këtij eventi, ndërmjet të tjerash, do të jetë edhe leximi i “dosjes Musine Kokalari” më 21 Nëntor. Për më shumë detaje mbi këtë event ju lutem visitoni faqen:

https://www.idmc.al/kujtesa-si-nje-mision.html

copyright nga idmc.al (2017)